Askespredning over havet
Erkæring om askespredning over hav

Fra den 1. januar 2009 kan pårørende til afdøde ikke længere ansøge om Kirkeministeriets tilladelse til spredning af asken over åbent hav. Afdøde skal selv have skriftligt tilkendegivet ønsket om spredning over havet. Læg den udfyldte og underskrevne blanket sammen med Deres øvrige papirer, som de efterladte får brug for i forbindelse med dødsfaldet.
Erklæringen kan hentes ved at trykke her.

Det er ikke et krav at bruge blanketten. De må gerne skrive Deres ønske på almindeligt papir. De skal blot sørge for, at Deres navn, adresse og cpr. nr. er anført på Deres skriftlige ønske. De skal også huske datering og underskrift.

Askespredning – muligheder og begrænsninger

Det gælder fortsat, at det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og handlingen skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt. Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø, og det er ikke tilladt at sænke en urne med aske i havet.

De tilladelser, som Kirkeministeriet har givet frem til udgangen af 2008, vil fortsat være gældende. Hvis De allerede har fået en tilladelse fra Kirkeministeriet til, at Deres aske til sin tid kan spredes over åbent hav, så gælder denne tilladelse også efter den 1. januar 2009.

Vi hjælper gerne med kontakt til skipper og båd.

Holte

Kongevejen 325

2840 Holte

Telefon 4542 0788

info@uldahl-begravelse.dk

Lyngby

Jægersborgvej 1

2800 Kongens Lyngby

Telefon 4583 0788

info@uldahl-begravelse.dk

Hornbæk

Kirkevej 7

3100 Hornbæk

Telefon 4830 0043

info@uldahl-begravelse.dk