Hvad gør man som efterladt/pårørende?

De skal kontakte bedemanden med henblik på en samtale enten i vores forretninger eller hjemme hos Dem. Under samtalen tager vi kontakt til præsten og får fastsat dagen og tidspunktet for begravelsen/ bisættelsen.

Hvis dødsfaldet er forventet og sker i eget hjem

De skal kontakte Deres egen læge, lægevagten på telefon 1813 eller hjemmeplejen. Lægen kommer inden for de næste timer og udfærdiger dødsattesten. Først når dødsattesten er udfærdiget må bedemanden komme og afhente afdøde.

Hvis dødsfaldet er uventet og sker i eget hjem

De skal kontakte alarmcentralen på tlf. 112. Ambulance/politiet hjælper med transport til sygehuset.

Hvis dødsfaldet er sket på et plejehjem eller beskyttet bolig

Plejehjemmets personale kontakter lægen. Sker dødsfaldet unden for lægens åbningstid, kontaktes lægevagten. Når lægen er kontaktet kan De kontakte bedemanden, som efter aftale kommer og ilægger afdøde i kiste og kører afdøde til kapel.

Hvis dødsfaldet er sket på sygehus

Afdøde overføres til sygehusets kapel, hvor en hospitalslæge udfærdiger dødsattesten.
Vi tager selv kontakt til sygehuskapellet, efter aftale med Dem og henter dødsattesten. Såfremt De måtte ønske at være tilstede i forbindelse med ilægning i kiste, kan dette naturligvis lade sig gøre.

Holte

Kongevejen 325

2840 Holte

Telefon 4542 0788

info@uldahl-begravelse.dk

Lyngby

Jægersborgvej 1

2800 Kongens Lyngby

Telefon 4583 0788

info@uldahl-begravelse.dk

Hornbæk

Kirkevej 7

3100 Hornbæk

Telefon 4830 0043

info@uldahl-begravelse.dk